KSB

CALIO 25-60

Priser er veiledende fra leverandør. I mange tilfeller vil du kunne få en bedre pris ved å kontakte din lokale VVS Ekspert. Be om pristilbud på din huskeliste og du vil motta tilbud fra valgt rørlegger innen kort tid.

Det finnes ingen veiledende pris fra leverandør. Kontakt din rørlegger for pristilbud.

Legg i huskeliste

Varenummer: 29134276

Frekvensstyrt 1x230V 180mm pumpe. Sirkulasjonspumpe for varme-kjøleanlegg. Kan kobles opp mot SD anlegg. Ingen behov for moduler http://www.ksb.com/ksb-no